Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì? Chức năng, nhiệm vụ

0
51

Một trong những tổ chức rộng rãi của thanh niên Việt Nam chính là hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Vậy bạn biết gì về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam? Lịch sử hình thành, chức năng, nhiệm vụ của Hội là gì? Hãy cùng với dienmaytot.org tìm hiểu sơ lược trong bài viết này nhé!

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì?

Huy hiệu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Huy hiệu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

– Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam là một tổ chức xã hội rộng rãi của các thanh niên cũng như các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

– Hội LHTN Việt Nam chính là thành viên của Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoạt động trong đúng khuôn khổ hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam.

– Trải qua các thời kỳ hoạt động cùng với những tên gọi khác nhau, Hội LHTN Việt Nam đã xây dựng được cho mình truyền thống vẻ vang. Đó chính là đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng nhau đóng góp cho độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng cũng như bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

– Bước vào thời kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam vẫn tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường cùng với tài năng và sức trẻ của mình, đoàn kết tất cả thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước để cùng nhau phấn đấu cho mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, vì hạnh phúc cùng với sự tiến bộ của tuổi trẻ.

– Hội LHTN Việt Nam cũng đoàn kết, hợp tác với thanh niên và các tổ chức thanh niên trong khu vực cũng như trên thế giới vì hòa bình, độc lập của dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Lịch sử hình thành của Hội LHTN Việt Nam

Cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
Cờ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

– Trong bất kỳ một giai đoạn lịch sử nào của dân tộc ta thì thanh niên Việt Nam bao giờ cũng là một trong số những người đi đầu trong sự nghiệp chiến đấu cũng như bảo vệ tổ quốc. Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công vào ngày 27 tháng 9 năm 1945, tại Đại hội Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành phố Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị phải thành lập ra một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Theo đó, ngày 27 tháng 3 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 38 quy định về việc thành lập Nha Thanh niên và Thể thao. 

– Tháng 6 năm 1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời, sau đó đã đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam. Đây là một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc chỉ đạo. Đến cuối năm 1946 thì Liên đoàn Thanh niên Việt Nam đã là thành viên chính thức của Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới.

– Tháng 2 năm 1950, Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ I tại căn cứ địa Việt Bắc trong tình hình khói lửa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ngày này các đại biểu từ khắp các vùng miền trên Tổ quốc đã về dự. Đại hội cũng vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới tham dự. Tại Đại hội thì các đại biểu đã bầu bác Nguyễn Chí Thanh làm Chủ tịch của Liên đoàn Thanh niên Việt Nam.

– Ngày 08 tháng 10 năm 1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động mặt trận thống nhất thanh niên đã tổ chức Đại hội toàn quốc thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ I tại Nhà hát lớn của thủ đô Hà Nội. Đại hội cũng đã thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam với tên gọi chung là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

– Ngày 15/10/1956, Đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến tham dự. Và từ đó ngày 15 tháng 10 hằng năm cũng được lấy làm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Nguyên tắc –  phạm vi hoạt động của hội LHTN Việt Nam

Hội LHTN Việt Nam hoạt động theo đúng Hiến pháp và Pháp luật
Hội LHTN Việt Nam hoạt động theo đúng Hiến pháp và Pháp luật

– Tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội: Hội LHTN Việt Nam hoạt động với mục đích là đoàn kết và tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên của Việt Nam ở trong và ngoài nước cùng nhau phấn đấu cho sự nghiệp xây dựng cũng như bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

– Nguyên tắc hoạt động của Hội: Hội LHTN Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hội, hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế mà Việt Nam đã tham gia hoặc công nhận. Hội hoạt động theo đúng các nguyên tắc như sau: Tự nguyện, tự quản; Hiệp thương dân chủ; Đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau; Hợp tác bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.

– Phạm vi hoạt động của Hội: Hội LHTN Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước và đoàn kết, tập hợp rộng rãi các thanh niên Việt Nam ở nước ngoài. Hội chính là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chính là thành viên tập thể giữ vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng tổ chức cũng như hoạt động của Hội LHTN Việt Nam. Hội chịu sự quản lý của cơ quan Nhà nước hữu quan theo đúng quy định của pháp luật.

Chức năng – nhiệm của của hội liên hiệp thanh niên Việt Nam

  • Chức năng cơ bản của Hội LHTN Việt Nam
Hội LHTN Việt Nam - đoàn kết các thanh niên cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước
Hội LHTN Việt Nam – đoàn kết các thanh niên cùng nhau xây dựng và phát triển đất nước

– Hội LHTN Việt Nam có chức năng là đoàn kết, tập hợp, giáo dục mọi tầng lớp thanh niên của Việt Nam. Hướng dẫn cũng như tạo điều kiện để hội viên có thể hoàn thiện nhân cách và trở thành công dân tốt. Từ đó có thể cống hiến tài năng và sức trẻ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Hội LHTN Việt Nam có chức năng đại diện, bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên và tổ chức thành viên.

  • Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội LHTN Việt Nam

– Hội LHTN Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn là khuyến khích và tổ chức cho hội viên và thanh niên tham gia tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước cùng với đó là các hoạt động ích nước, lợi nhà và hướng thiện.

– Hội LHTN Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực, góp phần giải quyết cũng như đáp ứng những nhu cầu chính đáng của hội viên và thanh niên.

– Hội LHTN Việt Nam có nhiệm vụ và quyền hạn là đề xuất và kiến nghị kịp thời với các cơ quan Nhà nước cùng với các tổ chức xã hội khác cùng nhau chăm lo, bảo vệ quyền cũng như lợi ích hợp pháp của hội viên, thanh niên cùng với các tổ chức thành viên tập thể của Hội.

– Hội LHTN có nhiệm vụ và quyền hạn là đoàn kết, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực cũng như trên thế giới vì hòa bình, độc lập của dân tộc, dân chủ, tiến bộ xã hội cũng như vì cuộc sống văn minh, hạnh phúc của thanh niên.

– Hội LHTN Việt Nam cần phải thường xuyên chăm lo xây dựng Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp các thanh niên cùng nhau tích cực tham gia xây dựng Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đông Lào là gì? Ý nghĩa ra sao? Xứ Đông Lào ở đâu?

Với những chia sẻ trên đây của chúng tôi bạn đã hiểu rõ hơn về Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam là gì rồi đúng không nào? Đây chính là lực lượng đông đảo và ở độ tuổi sung sức nhất về cả thể chất và trí tuệ. Trong những năm qua, Hội đã không ngừng lớn mạnh và tiếp tục phát huy truyền thống của thanh niên Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here