Âm Lịch Hôm Nay bao nhiêu? bao nhiêu ngày nữa đến Tết

0
259

Âm Lịch Hôm Nay bao nhiêu?

  • Dương lịch: 25/1/2021
  • Âm lịch: Tương ứng là ngày 13/12/2020 thứ 2.

Vậy còn 17 ngày nữa là đến tết Cổ truyền. Năm nay tháng 12 âm lịch có 30 ngày.

Mùng 1 tết vào thứ 6, theo dương lịch thì vào ngày 12/2/2021.

Vậy là 30 tết là ngày thứ 5, ngày 11/2/2021.

Giờ Hoàng Đạo hôm nay có:

  • Tý (23:00-0:59)
  • Dần (3:00-4:59)
  • Mão (5:00-6:59)
  • Ngọ (11:00-12:59)
  • Mùi (13:00-14:59)
  • Dậu (17:00-18:59)