tên gọi các bộ phận trên xe ô tô

Tìm hiểu tên gọi các bộ phận trên xe ô tô và chức năng của chúng

Ô tô hiện nay đã trở thành một phương tiện khá phổ biến, tuy nhiên tên gọi các bộ phận…

add comment